Landelijke Bedrijvengids
Image default
Zakelijke dienstverlening

Outplacement

Voor bedrijven kan een outplacementbureau verschillende trajecten uitvoeren. Voorafgaand hieraan voert het outplacementbureau altijd een oriënterend gesprek waaraan geen kosten zijn verbonden.

In ieder bedrijf kan de situatie ontstaan dat werknemers niet meer in hun huidige functie inzetbaar zijn. Denk bijvoorbeeld aan tegenvallende financiële resultaten, inkrimping of overcompleetheid. 

In dergelijke situaties kan een outplacementbureau de boventallige werknemer begeleiden naar een werkplek buiten de organisatie.

 
Outplacement is een zorgvuldig proces richting een nieuwe baan voor de werknemer

Re-integratie

Langdurig zieke werknemers kunnen via een outplacementbureau in het kader van Wet Verbetering Poortwachter een re-integratietraject volgen. Outplacementbureaus zorgen ervoor dat een Spoor 1 of 2 traject voldoet aan alle wettelijke verplichtingen die de werkgever heeft. Daarnaast kunnen zij door individuele coaching van werknemers langduriger uitval voorkomen. Hoe eerder een dergelijk traject wordt ingezet hoe minder ziekteverzuim er is.  

Spoor 2 re-integratie

Als een werknemer die langdurig ziek  is (langer dan 1 jaar) en geen uitzicht heeft op terugkeer in hun oorspronkelijke functie kan een outplacementbureau de werknemer begeleiden in een Spoor 2 traject. Ook hier begeleiden outplacementbureaus de werknemer en werkgever om te voldoen aan alle wettelijke verplichtingen. Zij coachen en begeleiden de werknemer naar een nieuwe werkplek buiten het bedrijf (spoor 2).

Outplacementbureau Werkcontact voert dergelijke trajecten uit met één vaste consulent, met waar nodig een vervanger. Zo kunnen zij een goede relatie met zowel de werkgever als de werknemer opbouwen. Voor het doen slagen van het traject is dit immers van groot belang.

Zowel bij een spoor 2 traject als een outplacementtraject is het van belang dat de begeleiding van de werknemer leidt tot een nieuwe baan bij een ander bedrijf. In principe gaat het dus om hetzelfde doel. Het verschil zit hem echter in de kandidaat. Bij een spoor 2 traject is sprake van ziekte en een situatie dat de werknemer niet meer kan terugkeren in eigen werk. Er dient bij een spoor 2 traject rekening te worden gehouden met de gezondheidsbeperkingen van de werknemer. Bij een outplacementtraject hoeft dat niet. Er is immers geen sprake van ziekte.

https://www.outplacementverzekering.nl