Landelijke Bedrijvengids
Image default
Woningen

Waarvoor is een bouwkundige keuring nodig?

Wie een woning of een bedrijfspand gaat kopen of verkopen doet er goed aan dat gebouw door technische specialisten te laten keuren. Dat geeft zekerheid dat je een aan- of verkoop doet van een gebouw dat technisch in orde is. Als tijdens de keuring blijkt dat er gebreken zijn wordt aangegeven hoeveel het kost om deze te laten herstellen. Het is aan de verkoper om die herstelwerkzaamheden voorafgaand aan de overdracht te laten uitvoeren. Er kan ook voor worden gekozen om de kosten van het herstel te verrekenen met de verkoopprijs, en het herstel uit te laten voeren door de koper.

Gecertificeerd keuringsbedrijf

Bij een bouwkundige keuring moet erop worden gelet dat de instantie die de keuring uitvoert over de juiste certificering beschikt. Een keuring moet worden uitgevoerd op basis van wettelijk vastgelegde normen. Het gaat daarbij om de Nederlandse Technische Afspraak 8060 en de NEN 2767 normen. Door deze standaarden te gebruiken is het resultaat van het keuringsrapport controleerbaar. De standaard zit zo in elkaar, dat de kosten voor het herstel, zowel voor de korte als de lange termijn, in grote mate overeen komen met de werkelijke kosten.

Waar wordt naar gekeken?

Bij een bouwkundige keuring worden alle technische aspecten van het gebouw onder de loep genomen. In totaal zijn er meer dan 20 punten die worden beoordeeld. De inspecteur die langs komt voor de rapportage kijkt naar het dak, de vloeren, de ventilatie, de verwarming en koeling, de fundering, kozijnen, de elektrische installaties, de goten en de riolering. Van elk punt worden de bevindingen genoteerd. Alle resultaten worden binnen enkele dagen in een eindrapport naar de opdrachtgever van de keuring gestuurd. Er zijn situaties waarbij de verkopende partij en de koper elk een keuring laten verrichten.

De resultaten

Geen enkel pand zal bij verkoop aan een nieuwe eigenaar volledig zonder gebreken zijn. Soms zijn die gebreken nog niet zichtbaar, maar een inspecteur kan bij een bouwkundige keuring aangeven dat het noodzakelijk is om binnen een bepaalde periode maatregelen te nemen. Ook een inschatting van de kosten die hiermee gepaard gaan wordt bijgevoegd. Over de uitkomsten van de keuring kunnen de koper en de verkoper in gesprek gaan. Omdat er van elk gebrek bekend is hoe hoog de herstelkosten zijn is er voldoende ruimte voor overleg. Het is immers bekend welke kosten er op de korte en lange termijn moeten worden gemaakt om het pand weer helemaal in een goede conditie te brengen.

Kan een keuring de verkoop blokkeren?

Als de koper wil kan hij de verkoper het herstel laten uitvoeren voorafgaand aan de aankoop. Hij kan er ook voor kiezen om de kosten van het herstel in mindering te brengen op de verkoopprijs en het herstel op een later moment zelf laten uitvoeren. Er zijn ook situaties waarbij zoveel in een pand moet worden geïnvesteerd, dat de koop wordt afgeblazen. Soms kan een koper er ook voor kiezen om het pand in de bestaande conditie te kopen, maar voor een lagere prijs.

 

Tip: Keuringshuis