Landelijke Bedrijvengids
Image default
Zakelijke dienstverlening

Boerderij verduurzamen

Boeren liggen de laatste maanden flink onder vuur vanwege de stikstofcrisis. Maar u kunt als boer bijdragen aan het verminderen van de uitstoot van stikstof en CO2 door uw bedrijf te verduurzamen. Dat kost een hoop kapitaal. De EU wil potentieel € 1,4 miljard inzetten om boerderijen te ondersteunen in het verduurzamen. Deze steun kan oplopen tot € 100.000-, per bedrijf. Voor het zover is zijn er een aantal oplossingen die u als boer kunt inzetten om alvast aan de slag te gaan met de verduurzaming van uw boerderij.

Hoe verduurzaam ik mijn boerderij zelf?

Uw boerderij verduurzamen kan al door enkele kleine ingrepen te doen op uw boerderij. Enkele manieren om uw boerderij zelf wat duurzamer te maken:

  • Dierenwelzijn vergroten
  • Biodiversiteit vergroten
  • zonnepanelen leasen

Dierenwelzijn vergroten

Het welzijn van de dieren vergroten leidt er toe dat de koeien langer leven. Langer levende koeien brengen meer melk op en hebben geen dure medicatie nodig. Door koeien vrij te laten rondlopen in de stal en in het weiland vergroot u het welzijn van uw koe. Ook een dik matras van strooisel draagt bij aan het welzijn van een koe. Verder kunt u de koe zelf laten bepalen wanneer het zich laat melken en wanneer het eten en drinken nodig heeft. Zo geeft u de vrijheid terug aan de koe. Ook het plaatsen van speelgoed als een krabborstel werkt bevorderend.

Biodiversiteit vergroten

De biodiversiteit vergroten kan al gerealiseerd worden door bijvoorbeeld de berm niet te maaien. Of een stukken braak liggend land niet te maaien. Een betere biodiversiteit betekend een gezondere natuur en betere kwaliteit van melk en zuiver. Een betere biodiversiteit betekend niet alleen de natuur zoveel mogelijk zijn gang te laten gaan. Maar zo kunt u ook denken aan stuwen plaatsen in bermen om verdroging tegen te gaan. Ook kunt u ervoor kiezen om een strook van zes meter naast de berm onbemest te laten, wat de waterkwaliteit bevorderd. En als laatste: het inzaaien van stukken berm met bloemen.

Zonnepanelen leasen

Boeren bedrijven hebben grote daken waar voldoende potentieel in zit om veel energie op te wekken. Helaas maken nog steeds veel boeren geen gebruik van deze lege daken. U kunt deze daken voor u laten werken door ze te bedekken met zonnepanelen. Zonder een grote investering te hoeven doen kan u ook kiezen om zonnepanelen te leasen. Zo vermindert u de uitstoot van uw bedrijf en bespaart u op de energiekosten. U maakt dus een rendement zonder een dure investering te hoeven doen.

https://zonzakelijk.com/