Landelijke Bedrijvengids
Image default
Onderwijs

Prestaties van leerlingen in het onderwijs verbeteren

Er zijn heel veel verschillende factoren die een grote rol spelen in het onderwijs. Het succes van een bepaalde school wordt soms aan de hand van allerlei statistieken bepaald. Onderdeel van deze statistieken zijn bijvoorbeeld het aantal leerlingen dat per jaar instroomt in de brugklas van een bepaalde school. Hoe meer leerlingen er per jaar instromen, hoe populairder de school waarschijnlijk is. Ook de reacties van de leerlingen zelf over bijvoorbeeld de sfeer in de school zijn een belangrijke statistiek om mee te nemen wanneer het succes van een bepaalde school bepaald moet worden. Door statistieken van verschillende scholen te vergelijken kan worden bepaald welke school de beste is. 

De prestaties van leerlingen 

Een overige factor die hierboven nog niet genoemd is, maar wel degelijk een belangrijke statistiek kan zijn in het bepalen van het succes van een bepaalde rol is de prestaties van de leerlingen van een bepaalde school. Hoge cijfers van leerlingen zouden kunnen duiden op het feit dat het onderwijs van een bepaalde school van erg goede kwaliteit is. Aan de andere kant zou het kunnen voorkomen dat er getwijfeld wordt aan de kwaliteit van het onderwijs wanneer de gemiddelde cijfers van leerlingen van een bepaalde school erg laag zijn.  Voor een school is het dus van belang dat de resultaten van de leerlingen hoog zijn. 

Onderwijs verbeteren  

Zoals gezegd is het voor een school belangrijk dat de resultaten van leerlingen van een school zo hoog mogelijk zijn. Door hoge resultaten wordt de school als meer succesvol beschouwd dan wanneer de resultaten van de leerlingen van een school niet erg hoog zouden zijn. Een manier om de resultaten van de leerlingen van een bepaalde school te verbeteren is om veel aandacht en energie te steken in het verbeteren van het onderwijs op een school. Verbetering kan bijvoorbeeld plaatsvinden door het kiezen van een goede en vakkundige didactische werkvorm. Deze werkvorm zou door alle leerkrachten moeten kunnen worden toegepast. 

Aandacht individuele leerlingen 

Een andere manier waarop de prestaties van leerlingen in een school verbeterd kunnen worden is door aandacht te hebben voor een individuele leerling. Een leerkracht moet er voor kunnen zorgen dat een leerling het onderwijs kan volgen op een manier die het beste bij die individuele leerling past. De leerkracht zou een leerling bijvoorbeeld ondersteuning kunnen bieden bij gepersonaliseerd leren. Door genoeg aandacht te bieden aan alle leerlingen als individuen komt de leerkracht er achter wat sterke en zwakke punten zijn van bepaalde leerlingen. De leerkracht kan leerlingen helpen om hen te helpen bij hun zwakke punten en bovendien hun sterke punten goed te benutten.