Landelijke Bedrijvengids
Image default
Internet

Automatisering met project management software

Automatisering kan bedrijven helpen om efficiënter te werken. Hoe project management software precies helpt, lees je hier. 

De uitdagingen waar maakbedrijven tegenwoordig voor staan zijn enorm. Wereldwijde toeleveringsketens, groeiende concurrentiedruk, toenemende eisen van klanten als gevolg van tekorten aan grondstoffen, tekort aan geschoolde werknemers en eisen op het gebied van klimaatbescherming. Op dit punt kan automatisering helpen om de eigen productiviteit te verhogen, grondstoffen te besparen en tegelijkertijd de kwaliteit van de goederen te verbeteren. 

Met de juiste ERP software hebben bedrijven de mogelijkheid om al deze uitdagingen aan te gaan en verschillende automatiseringen te implementeren binnen hun eigen bedrijfsprocessen. Hier lees je precies hoe dit werkt, welke voordelen bedrijven kunnen ontlenen aan productiesoftware en waarom de software per se bij hun eigen bedrijf moet passen. 

ERP en project management

Met een ERP software voor project management hebben bedrijven de mogelijkheid om al hun processen centraal aan te sturen, te beheren en te bewaken. Hiervoor worden alle processen aan de softwarekant in kaart gebracht en worden de gegevens vervolgens samengevoegd tot een centrale database. 

Alle actoren werken met dezelfde data en afdelingsgrenzen worden overwonnen. Op deze manier kunnen de processen uiteindelijk over afdelingen heen worden ingericht en dus veel slanker. Daarnaast biedt productiesoftware diverse functies waarmee processen van welke aard dan ook volledig geautomatiseerd kunnen worden. 

Waarom de software moet passen bij uw eigen bedrijf

Project software bestaat uit verschillende modules. Elke module behandelt een specifiek verantwoordelijkheidsgebied in het bedrijf, zoals boekhouding, human resources, marketing, magazijnbeheer, inkoop of productie. De afzonderlijke modules zijn via de centrale database met elkaar verbonden en maken zo gegevensoverdracht met elkaar mogelijk. 

Omdat vrijwel het ene bedrijf hetzelfde is als het andere, moeten de soms zeer specifieke processen individueel door de software in kaart kunnen worden gebracht. Vooral in de productie is er vaak veel vraag naar individuele aanpassingsmogelijkheden binnen een software. Om hier recht aan te doen worden productiesoftwaretoepassingen meestal zeer flexibel ingericht zodat de automatisering van processen soepel kan verlopen. 

Welke functies heeft project management nodig

Afhankelijk van de behoeften van een bedrijf bestaat de projectensoftware uit precies de modules en functies die nodig zijn om de eigen processen af te dekken. Om processen met behulp van software te automatiseren, zijn specifieke interfaces nodig naar uw eigen installaties en machines, maar ook naar systemen van derden en mogelijk andere leveranciers. Laten we eens kijken naar enkele van de meest essentiële functies en interfaces van productiesoftware.

Planning

Een bijbehorende planningstool is ook elementair in een productiesoftware. Productieplanning maakt het mogelijk om het gehele proces vooraf te simuleren op basis van de bestaande parameters uit een order. Zo wordt duidelijk welke middelen beschikbaar zijn voor een bepaalde order en wanneer. Hieruit kan worden afgeleid wanneer een order kan worden afgesloten en onder welke voorwaarden. 

Diverse templates in het systeem zorgen voor een snelle en betrouwbare planning van de productie, waarbij elke processtap direct wordt voorzien van de benodigde resources. Iedere medewerker, waar hij ook betrokken is bij het productieproces, weet direct wat hij moet doen en welke materialen hij nodig heeft voor welke stap. 

Kwaliteit 

Voor maakbedrijven speelt kwaliteitsmanagement een enorm belangrijke rol. Niet alleen moeten batches en series centraal worden beheerd en getraceerd, maar er is ook een constante monitoring van de afzonderlijke productielijnen vereist. Machines produceren continu data die verwerkt kan worden in het ERP-systeem. 

Leveranciersbeheer

Altijd de beste goederen bestellen tegen de beste prijs en vooral op het juiste moment is de centrale uitdaging bij de inkoop. Met leveranciersbeheer kan het systeem automatisch zoeken naar de beste aanbiedingen en zo de aanvulling veiligstellen. Voor dit doel kunnen verschillende parameters worden ingesteld op basis waarvan het systeem zijn zoekopdracht uitvoert. 

Als bijvoorbeeld een levering van een leverancier onverhoopt mislukt, kan het systeem snel zoeken naar een geschikte vervanger. Door de gegevens te evalueren, kan vervolgens op de lange termijn een betrouwbaarheidsprognose worden gemaakt, die helpt om dergelijke storingen eerder in de toekomst te detecteren. 

Warehouse Management Systeem (WMS)

Een verbonden warehouse management systeem wordt voortdurend gebruikt voor de productie. Hier worden alle goederen die door het bedrijf reizen centraal beheerd en georganiseerd. Inkomende goederen worden direct gescand en toegewezen aan de productiestap die voor hen is bedoeld. Hier wordt dan ook rekening mee gehouden bij het opslaan van de artikelen met betrekking tot de opslagbak. 

Op deze manier kan elk artikel op het juiste moment op de juiste plaats beschikbaar worden gesteld. Vertragingen in de productie worden zo vermeden en het is altijd duidelijk hoeveel eenheden van een bepaald artikel nog op voorraad zijn. Zodra de kritieke hoeveelheid is bereikt, maakt het systeem automatisch een nabestellingsorder aan en kan deze ook uitvoeren. 

Supply Chain Management

In het kader van productieplanning wordt supply chain management ook steeds belangrijker. Het is niet alleen belangrijk om het eigen proces van waardecreatie aan de softwarekant in kaart te brengen, maar ook om het hele proces over de bedrijfsgrenzen heen te presenteren en traceerbaar te maken. 

Dit vereist bepaalde interfaces met leveranciers en klanten om de gegevens uit hun systeem in hun eigen systeem te kunnen verwerken. Op basis van deze data kan vervolgens de gehele waardeketen digitaal worden aangemaakt en is altijd duidelijk welke batch wanneer en hoe is verbruikt.