Landelijke Bedrijvengids
Image default
Bedrijven

Wat is collectief verwarmen?

Wat is collectief verwarmen door Geohita?

Collectief verwarmen gaat via een warmte net. De warmte wordt centraal aangesloten en verbruikers die aangesloten zijn op dit warmtenet profiteren hiervan. Het plan hier achter is om wijken en plaatsen aardgasvrij te maken. Zo’n 500.000 woningen in Nederland zijn aangesloten op een warmte net. De duurzame warmte die geleverd wordt, wanneer je gebruikmaakt van collectief verwarmen, door middel van deze bestaande warmtenetten is echter nog gering. Hoe dan ook zijn deze collectieve warmtesystemen een volledige oplossing voor de ver duurzaamheid. Het Klimaatakkoord heeft dan ook de ambitie dat de helft van de huizen die voor 2030 overstappen van het aardgas naar de collectieve variant van verwarming aangesloten worden op zo’n warmtenet.

Hoe gaat dat in zijn werk?

Een collectief verwarming systeem wekt centrale warmte op. Deze warmte komt bij de aangesloten verbruikers binnen via een warmte net. De meeste huishoudens in Nederland hebben sinds het aardgasveld werd ontdekt in Slochteren een private verbinding op het aardgasnet. Er zijn verschillende vormen van collectieve verwarmen. Er is de variant stadsverwarming, maar ook blokverwarming is een variant van collectieve verwarming. Een ketelhuis dat centraal is heeft vaak een gasgestookte verwarmingsketel en deze ketel zorgt voor de warmte die nodig is. In allebei de situaties hebben de woningen geen eigen verwarmingsinstallatie.

 

Wat betekent dat voor jou?

De huishoudens die een aansluiting hebben op een collectief warmte systeem, en dus gebruikmaken van collectief verwarmen, hebben geen vrije keuze in het kiezen van hun warmteleverancier. Dit komt door de Warmtewet die in 2014 is gemaakt. De “gebonden afnemers” worden op deze manier beschermd. In de warmtewet staat dat de maximale tarieven gelden met betrekking tot het leveren van warmte. Dit houdt in dat wanneer er een ernstige storing is je recht op een vergoeding. Ook kun je dan een klacht indienen bij de geschillencommissie. Een groot voordeel wat meekomt als je collectief verwarmen aangaat, met collectieve verwarming is dat er geen verwarmingsinstallatie bij komt kijken. Je hoeft dus ook niets te onderhouden of te vervangen. Als je aangesloten bent bij een warmte net vallen dus alle zorgen van je af. Bovendien, wanneer je geen groot verwarmingssysteem in je huis hebt dan krijg je ook automatisch meer ruimte om te leven. Redenen genoeg dus om met de hele buurt collectief verwarmen te omhelzen!

 

https://geohita.nl